Utvärdera ditt styrelsearbete

Hur fungerar samspelet?

VD:s SYN PÅ STYRELSEN

Styrelsens vd utvärdering
Samspelet styrelse – vd
Samsynen om vägen framåt

DIGITALA UTMANINGEN

Omvärlden. Konkurrenterna
Var står bolaget?
Fyll i enkäten. Svar direkt.

PANDEMI – OCH NU?

Digitala arbetssätten
Erfarenheter/lärdomar
Vad tar vi med oss?

Vem tar vilken roll?

Engagemanget
Varje ledamots bidrag
Kompletterande profiler
Bidrag till digitala omvandlingen

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Förbättrad dynamik
Mer produktivt arbete
Sökprofiler för valberedningen

Bolagets värdeutveckling

Styrelsens framförhållning
Fokus på affären. Strategier
Utvärdera digitala mognaden

SVARA PÅ ENKÄTEN OM ..

VD:s ledarskap
Var bolaget står
Styrelsens arbete

Det praktiska arbetet

Styrelsemötena väl genomförda
Rätt avvägd information
Samspel mellan styrelsen och vd
Effektiva beslutsprocesser

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Tid för framtid och strategier

Hur arbetar vi?

Varje bolag och affär är unik. Vi studerar bolaget och skräddarsyr frågorna.
Vi arbetar både med formulär och intervjuer.
Board Dynamics analysmetod ger effektiv återkoppling.
Du får en levande bild av styrelsearbetet genom analysen av roller.

Du väljer inriktning…

… och omfattning – en eller flera moduler.

* Frågeformulär
* Analys av roller
* Fördjupning genom intervjuer

Vi har utvärderat styrelser i 10 år

Board Dynamics

Peter Sponbergs – Vd

Bakgrund

Läkemedelsindustri
En av grundarna av StyrelseAkademien
Tio års erfarenhet av styrelseutvärderingar
Leder arbetet med utmärkelsen Guldklubban  Läs mer om Guldklubban
Organiserar rundabordssamtal för ordföranden Läs mer om Board Nexus

Medarbetare

Information
Therese Vestlund

Analys
Eva Hultman

Kontakta oss

Peter Sponbergs
Telefon: 070-823 19 90
E-post: ps@board-dynamics.org

Therese Vestlund
Telefon: 076-822 43 38
E-post: af@board-dynamics.org