Digital governance

Värdeutvecklingen handlar om att navigera och anpassa bolaget i en ständig förändrad omvärld. Det som är unikt idag är takten i den digitala omvandlingen. Det kommer våg på våg av nya koncept, nya tekniker, metoder som ger möjlighet till kursändring och nya affärer. Diskussion i styrelsen räcker inte. Utmaningen är att ha en god uppfattning om/hur organisationen agerar. Vad vet styrelsen om företagskulturen? Trög eller agil? Ser organisationen affärsutveckling och nya möjligheter? Vilken ledarroll tar vd? Vet styrelsen när effektivisering övergår till strategier? Märker styrelsen om konkurrenterna kör förbi?

Digitala governance innebär att styrelsen vet vad (om) ägaren-na och den själv kräver av den digitala omvandlingen och att den har en helhetssyn: organisation – ledning – styrelse – omvärld. Normalt är vd länken till organisationen och omvärlden. Hur hanterar styrelsen en vd som är rätt person i allt utom den digitala omvandlingen? Ger traditionella arbetsformer tillräcklig insyn i organisationen? Hur kan styrelsen stimulera, påverka och driva på den digitala omvandlingen?

I vilken takt rör sig bolaget och hur långt har det kommit? Hur arbetar din styrelse? Vi utvärderar.