Vd utvärdering

Vd leder bolaget i en turbulten omvärld. Styrelsen önskar en vd utvärdering som ett underlag för en fördjupad diskussion om vd.

Det kan bero på att vd är ny och styrelsen vill ha en sammanfattande bild av hur vd kommit in bolaget. Det kan också bero på vikande resultat och en osäkerhet om vd är rätt person eller en oro över vd:s arbetsbelastning.

Utvärderingen ger styrelsens syn på vd och består av ett formulär och öppna frågor.

Frågorna täcker in vd:s olika roller – till styrelsen, till sin ledningsgrupp och organisationen i stort och till omvärlden. Även om styrelsen har begränsade möjligheter att följa vd:s interna arbete nås den av signaler från organisationen och utifrån.

Frågorna rör också hur styrelsen uppfattar vd:s personliga egenskaper och styrkor av svagheter. I utvärderingen ingår öppna frågorna där ledamöterna sammanfattar sina intryck och eventuella oro.

Vd utvärdering kan beställas för sig eller tillsammans med någon/några av de andra modulerna.

Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du har mer information? Välkommen att ställa frågor

Not readable? Change text. captcha txt