Styrelseutvärdering – vd:s syn

Den årliga utvärderingen har hittills fokuserat på styrelsens arbete. Nu behöver den ta in samspelet mellan vd och styrelsen och ge en belysning från båda håll. En helhetssyn behövs – det är en fråga om governance .

Sammanfaller styrelsens och vd:s syn på strategier, omvärld och affären? Skiljer sig styrelsens och vd:s syn på hur styrelsearbetet fungerar? Har vd behov där styrelsen kan bistå?

Styrelsen utvärderar normalt sin vd i den årliga utvärderingen. Här föreslås att vd i sin tur utvärderar sin styrelse. Skillnader ger signaler om behov av en fördjupad diskussion först mellan ordföranden och vd och slutligen mellan vd och hela styrelsen.

Så här går utvärderingen till

Ordföranden och vd intervjuas vid start. Enkäten anpassas till företagets affär och verklighet. Formuleringar anpassas till om vd eller ledamöter svarar. Den innehåller öppna frågor framtiden och om styrelsen och vd. Enkäten kan i ett steg två ge underlag för intervjuer med ledamöterna och en fördjupad intervju med vd.

Resultatet visar hur helheten – företagets goverance – kan stärkas. Ett bra samarbete optimeras, eventuella glapp diskuteras eller problem tas upp för att åtgärdas.

Kontakta oss