Rundabordssamtal

Varje bolag och varje affär är unik. Ingen beslutssituation är exakt lik en annan. Arbetsformerna varierar.

Erfarenheter berikar. Du som ordförande eller ledamot kan berätta hur ni löste en knivig situation eller ge tips om hur ni organiserat arbetet. Du kan en insättning i den egen kunskapsbank genom att lyssna på hur kollegor hanterat situationer eller effektiviserat arbetet. Snart kan det vara din tur att lösa en knut i ditt bolag.

Boardnexus är ett nätverk av ordförande och ledamöter som träffas för att diskutera konkreta frågeställningar. Samtalet bygger på ett strukturerat manus, varar två timmar och har sex till sju deltagare.

Det är kostnadsfritt för ledamöter i noterade bolag.

Just nu är den digitala omställningen och ordföranderollens utveckling aktuella teman.

För ledamöter och vd:ar i onoterade bolag finns ett program med fastställda datum. För att nå kalendariet klicka här. En mindre avgift utgår för dessa samtal.

Läs mer på http://www.boardnexus.net/

Kontakta Peter Sponbergs