Styrelsens arbetsprocess

Styrelsens uppgift är att kontrollera och styra bolaget; det handlar om dåtid och framtid. De flesta styrelseutvärderingar visar att det blir för lite tid för strategiska frågor. Styrelsen måste skapa tid genom effektiva system för kontroll.

En utvärdering bör lägga speciell vikt vid besluten, hur underlagen ser ut och hur avgörande beslut förbereds. Samspelet med vd är avgörande för hur tiden används och hur fokuserat styrelsearbetet blir.

Ordföranden har en avgörande roll för hur arbetet organiseras och för att diskussionerna om framtiden blir öppna och konstruktiva.

Ledamöter bär ofta på en oro om det finns signaler på svårigheter eller problem i bolaget, de har oftast tankar hur arbetet kan göras mer effektivt och funderingar om framtiden.

En utvärdering bör avkoda alla ledamöter och samla in tankar på förbättringar och/eller konstruktiva förslag som underlag för diskussioner.

Formuläret ställer öppna frågor; intervjuer förtydligar och fördjupar ledamöternas tankar.

Kontakta oss

Vill du har mer information? Välkommen att ställa frågor

Not readable? Change text. captcha txt