Styrelsearbetet efter pandemin

Årets styrelseutvärdering kommer att ta upp vad digitalt arbetssätt betytt för effektivitet och kvalité. Hur har arbetet med strategi, affärer, och kontroll påverkats?

Frågor om samspel och erfarenhetsutbyte tas upp liksom arbetsformer och mötenas innehåll. Hur har beslutsprocesserna påverkats? Har rollerna mellan vd, ordförande och ledamöter förskjutits?

Utvärderingen kommer lämna stort utrymme för kommentarer och förslag till hur arbetsformerna utformas när mötesrestriktioner tas bort.

Vad har vunnits i fokusering, tillgänglighet, flexibilitet och vad har eventuellt förlorats i omvärldsbevakning och strategiutveckling på kort och lång sikt?

Har styrelsens kunnat följa arbetet i organisationen, t ex den digitala omvandlingen? Har zoom/teams formatet öppnat för nya inblickar i arbetet, t ex genom seminarier?

Vad tar styrelsen med sig under detta och kommande år?