Enkät om digital omvandling

FÖRETAGENS SVAR PÅ COVID-19

Den digitala omvandlingen påverkar företagens framtida konkurrenskraft. Syftet med enkäten är att tydliggöra Sveriges position.

Enkäten vill belysa styrningen av den digitala omvandlingen och dess resultat. Frågorna handlar om styrelsens och vd:s arbete och hur det kan avläsas i organisationen.

Pandemin blixtbelyser företags digitala position. Frågorna handlar därför också om vd:s och styrelsens digitala fokus under krisen.

Frågorna riktas till ordföranden, ledamöter och vd:ar.

Gör så här: Notera företaget om du fått en inbjudan. Annars välj ett bolag om du har flera uppdrag.

Du får en rapport tillbaka om företagets digitala position baserat på dina svar. Du kan även bjuda in övriga ledamöter för en samlad bild.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

För att genomföra enkäten ber vi om samtycke att få registrera personuppgifter, nämligen e-postadress för att returnera rapporten och i förekommande fall telefonnummer. Vi tar bort uppgifterna på begäran.

Uppgifterna kommer att användas för att visa dig resultaten av enkäten och information om den digitala omvandlingen. Uppgifterna kommer inte att spridas. Vår underleverantör som har tillgång till informationen har samma policy som Board Dynamics. Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som enkäten uppdateras.