Samspelet i styrelsen

Din styrelse innehåller ledamöter med olika bakgrunder och kompetenser. Sannolikt finns eller söks också den digitala erfarenheten. Ledamöterna får olika roller och bidrar med fokus på bolaget eller omvärlden; på resultat på kort eller lång sikt; på etik eller relationer. Personliga egenskaper skapar dynamik: drivande vs. integrerande, försiktigt vs. djärvt, skapande vs. analytiskt, hög vs. låg risk.

Board Dynamics metod innehåller dels affärsroller, som handlar om bolagets behov av fokus från styrelsen och dels dynamiska roller som speglar hur samspelet sker i styrelsen. Det är tolv plus tolv roller.

Vår metod är lika enkel som den är effektiv. Vi beskriver profilen och ber ledamöterna välja ut vem eller vilka som tar den. Resultatet blir en bild av aktiviteten och balansen inom styrelsen samt ledamöternas enskilda profiler.

För styrelsen blir resultatet underlag för diskussion och eftertanke och utveckling.

För ordföranden ett sätt att ge tydlig återkoppling till ledamöter och lyfta fram enskilda bidrag i arbetet.

För den enskilda ledamoten utveckling

För valberedningen en tydlig bild av ledamöternas profiler och underlag för kompletteringar