Enkät om digital omvandling

OM BOLAGENS ARBETE och STYRELSENS ROLL

Enkäten är kort och tar ca fem minuter att fylla i.  Den ger en övergripande bild. Frågorna riktas till ledamöter och vd:ar. Också CDO:er bjuds in.

Gör så här: Välj ett bolag om du har flera uppdrag. Du kan antingen ange bolagets namn eller en egen kod.

Du får tillbaka en rapport baserad på dina svar.

Du kan bjuda in övriga ledamöter i styrelsen för en samlad bild.

Vi kommer att publicera rapporter och följa utvecklingen över tid.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

För att genomföra enkäten ber vi om samtycke att få registrera personuppgifter, nämligen e-postadress och i förekommande fall telefonnummer. Vi tar bort uppgifterna på begäran.

Uppgifterna kommer att användas för att visa dig resultaten av enkäten och information om Board Dynamics tjänster. Uppgifterna kommer inte att spridas. Vår underleverantör som har tillgång till informationen har samma policy som Board Dynamics. Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som enkäten uppdateras.

Kontakta oss

Vill du har mer information? Välkommen att ställa frågor

Not readable? Change text. captcha txt